Details d'une animation Version Imprimable
Détails de l'animation
Titre: Installatioun
Description:
Bäi desem Projet geet et dorems äus allerlei Materialen eng Installatioun ze bauen, déi op engem Punkt uffänkt, an op engem aaneren ophällt, an dozweschen esouvill Aktiounen durchleef wéi méiglech. Aktiounen kennen z.b. sinn: E Wasserball deen zerplatzt an d'Wasser leeft an ee Gefäss daat op enegm Wipp festgemeet ass. Wa genuch Wasser drann ass geet d'Wipp erof an sätzt domadder eppes aaneres a Bewegung.
Beim Projet geet et och haaptsäschlech dorems de Kanner hier Kreativitéit e bessen unzereegen, vläit mat engem Beispill, an sie da selwer kniwwelen ze loossen. Vun deem Moment un ass een amfong susst nach Material-Lieferant an muss d'Kanner heiansdo stoppen wann se uffänke wellen Neel an den Desch ze klappen. 
Type d'animation: Jeux
Caracteristique: Projet
Auteur: MENGHI Natascha
Communauté: Spillkescht
Durée: 300 Minutten
Nombre d'enfants: 1-8
Age requis de l'enfant: 9-99
Nombre d'encadrants: /
Liste du matériel: Dese Projet huet keng genau Materialslescht. Amfong bräuch een alles waat et esou am Material ze huele get
Référence / Source: Auteur: David Raison
Date de mise en ligne: 2007-03-15 08:59:01
Date d'expiration: Never
   
Nombre de lecture: 1278[ Retour ]


Album(s) associé(s)
Titre Communauté Thème
Pas de résultats