Details d'une animation Version Imprimable
Détails de l'animation
Titre: Horror-Nuetsrally
Description:
Hei sin einfach e puer ureegungen an Ideen:
Fir d'éischt muss daat ganzt emol an eng Geschicht gesaat gin... (d'kanner mussen eng Missioun hun, a weesen firwaat se des Quaal ;-) mussen iwwert sech ergoen loosen). Flott as et wann een de Wee matt Kärzen beliicht, well een d'Kanner dann emmer verblennt, an se lenks a riets net gesinn waat passéiert.
Statiounen:
 1. Blanneparcour (matt verbonnenen Aan laangscht e Seel iwwert Hindernisparcour)
 2. Wakelechen Buedem (eng Baatsch um Wee gett weggezunn wann ee grad driwwergeet)
 3. Angscht géi (eng kuerz Streck wou een eleng muss goen, an wou een roueg um Wee setzt, an een heiansdo erschreckt, an heiansdo net)
 4. Gettoblaster matt komeschen Geräischer Weerand
 5. Eng popp kennt vun uewen op se duergefall
 6. Verblenden matt engem Fotapparat, an dann erschrecken
 7. Räuscherstäbescher um Wee opstellen
 8. En auto matt komeschen Gestalten, déi komesch kucken
 9. Spannenetz: eben déi klasseg Statioun
 10. Motosee (wann een sou eppes huet: ketten erofhuelen an domadder vill Kaméidi maan
 11. Aafebreck
 12. ...

Type d'animation: Jeux
Caracteristique: Naturerfahrung, Nuetspill, Geféierlech, Rallye
Auteur: MENGHI Natascha
Communauté: Spillkescht
Durée: 60-90 Minutten
Nombre d'enfants: 10-100
Age requis de l'enfant: 12-99
Nombre d'encadrants: 8-15
Liste du matériel: ganz vill....<
Référence / Source: Auteur: Joseph Rodesch
Date de mise en ligne: 2007-03-07 16:03:05
Date d'expiration: Never
   
Nombre de lecture: 1247[ Retour ]


Album(s) associé(s)
Titre Communauté Thème
Pas de résultats